IP(3)-sensitive Ca(2+)-channels of endoplasmic reticulum in secretory cells of the rat exorbital lacrimal gland
ІР3-Чутливі Са2+-канали ендоплазматичного ретикулума секреторних клітин зовнішньоорбітальних сльозових залоз щура

A. B. Kotliarova, V. V. Manko
2013 Ukrainian Biochemical Journal  
встановлено роль інозитол-1,4,5-трифосфат (Ір 3 )-чутливих Са 2+каналів у підтриманні Са 2+гомеостазу в секреторних клітинах сльозових залоз в умовах активації М-холіно-і р2Y-рецепторів. Дослідження проведено на інтактних та пермеабілізованих секреторних клітинах зовнішньоорбітальної сльозової залози щурів. Клітини ізолювали за допомогою модифікованого нами методу Herzog, Sies, Miller (1976) та пермеабілізували дигітоніном (50 мкг/мл на 0,5 млн. клітин). Функціонування Са 2+транспортувальних
more » ... тем оцінювали за зміною вмісту Са 2+ у досліджуваних клітинах, який визначили спектрофотометричним методом із використанням арсеназо ІІІ. Показано, що Ір 3 -чутливі Са 2+ -канали секреторних клітин сльозових залоз інгібуються 2-АФБ (10 мкМ) та активуються Ір 3 , а також за дії холіноміметиків (карбахолін) і агоністів пуринових рецепторів (Атр). За активації як М-холінорецепторів, так і р2Y-рецепторів Са 2+ вивільнюється з одного і того самого Ір 3 -чутливого депо, оскільки ефекти Атр і карбахоліну у високих концентраціях (1 мМ і 10 мкМ відповідно) є неадитивними. Збільшення вмісту Са 2+ у клітинах внаслідок відновлення його концентрації в позаклітинному середовищі після попередньої мобілізації з депо карбахоліном чи тапсигаргіном підтверджує наявність депокерованих Са 2+ -каналів у секреторних клітинах сльозових залоз щурів. К л ю ч о в і с л о в а: Ір 3 -чутливі Са 2+ -канали, М-холінорецептори, р2Y-рецептори, депокерований вхід Са 2+ , Атр, карбахолін, секреторні клітини, сльозові залози.
doi:10.15407/ubj85.05.027 fatcat:z6xazluvwbcgjmi5sxwk2lhpv4