Virkelighets-tv

Susanne Østby Sæther
2001 Norsk Medietidsskrift  
Høstens sendeplaner på norske kommersielle fjernsynskanaler sier mye om tidens interesse for virkeligheten. Med premiere på tre nye virkelighetsprogrammer og flere gjentagelser av allerede utprøvde suksesser er interessen for det dokumentariske og for utforsking av det John Ellis har kalt "the rhetoric of liveness", bekreftet. Styrk Jansen er produsent for tv-programmene Baren og Harem på TV3. Han er en av dem som velger ut hvem som skal få delta i et bestemt antall uker med iscenesatt
more » ... et, en av dem som skaper fortellinger av denne virkeligheten, som arrangerer konkurranser underveis, og som bestemmer hva slags innhold som skal distribueres på henholdsvis Internett, web-tv og "vanlig" tv.
doaj:8532a0c9a8804872be78e133ced7c2d5 fatcat:gsk2m3kmurfhtonkmkw7rwztty