PAT BARKER'IN KIZLARIN SUSKUNLUĞU ESERİNDE TARİHSEL KURGU

Engin BÖLÜKMEŞE, Halil ÖZDEMİR
2021 International journal of filologia  
Bu çalışma, tarihsel kurguya dayanan iki önemli eserin edebi olarak karşılaştırılmasını ele almaktadır. Nitekim gerçek savaş deneyimlerine dayanarak ün kazanan İngiliz Roman yazarı Pat Barker"ın Kızların Suskunluğu adlı eserinde İlyada destanında konuşulmamış kadınların, çocukların hikâyelerine epik yapıyı bozarak gerçekçi ve canlı bir şekilde yer vermiştir. Eserinde Romantizme karşı durarak gerçekçi bir yaklaşımla metinlerarasılıktan faydalanarak savaşın geride bıraktıklarına dair bir kadın
more » ... üyle tecavüz, kölelik, ölüm, gözyaşı, yıkım ve hayatta kalma mücadelesi gibi konulara değinmiştir. İlyada destanında yer alan kurgulardan farklı bir bakış açısıyla yeni bir tarihsel kurgu geliştirmiştir. Baker, eserinde yıkıma uğramış ve paramparça olmuş hayat hikâyelerini toplama ve bir araya getirmeye dönük tasvirlere yer vererek, erkek gözü ve kalemiyle yazılmış mitoloji ve destansı kahramanlıkların tam aksine bir kurguyla betimlemiştir. Bu çalışmada savaş deneyimlerinin arka planını anlatan Kızların Suskunluğu adlı eser, Barker"ın tarihsel kurguyu oluşturma biçimi ve yöntemi çerçevesinde analiz edilecektir. Bu doğrultuda ilgili çalışma, yazarın eserini kaleme alırken tarihsel kurgu kurallarını uygulamadığına dair bilgiler iletmektedir.
doi:10.51540/ijof.991140 fatcat:gwhufodq4jds3mveagd2sijk6a