Cantas pezas ten o crebacabezas? A corresponsabilidade no persoal docente e investigador da Universidade de Vigo

Iria Vázquez Silva
2021 Atlánticas  
Neste artigo presentarei unha análise da corresponsabilidade entre a vida persoal, familiar e laboral do Persoal docente e investigador que traballa na Universidade de Vigo. A partir da explotación de 29 entrevistas en profundidade examinarei as necesidades e demandas detectadas no PDI no ámbito da corresponsabilidade, analizando o seu impacto na traxectoria profesional. O asentamento da precariedade laboral na universidade, as xornadas vespertinas, a falla de transparencia na asignación de
more » ... rias e horarios e a penalización da maternidade na carreira profesional son, a día de hoxe, algunhas das barreiras máis relevantes para acadar maiores cotas de corresponsabilidade e igualdade na Universidade de Vigo. Ademais, os recentes indicadores da nova realidade poscovid-19 indican un afondamento aínda maior nestas desigualdades de xénero.
doi:10.17979/arief.2020.5.1.6820 fatcat:wvhvixessvhoppdiq2ikugxkqe