Students' Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study

Nilgün KURU ALICI, Oya Nuran EMİROĞLU
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
Purpose: The purpose of this study was to explore the experiences of nursing students' home visits within the context of the public health nursing course. Patients and Methods: This was a qualitative descriptive study based on the student's reflective essay. The study was completed with 110 senior students in the nursing faculty of a public university in Turkey. Students explained self-perceptions (abilities, skills and feelings) before and after the home visits process of public health nursing
more » ... blic health nursing field practice at the end of the semester. Results: The experiences of students before the field practice were grouped under the themes of "security", "concerns about the family process" and "feeling insufficient". The themes "job satisfaction", "being useful to the families", and "contribution to personal development" emerged from the data collected after the field practice was completed. Conclusions: This brief educational intervention allows students to feel useful to the families and the practice contributed to their personal development. It can improve the readiness of students for home visits with undergraduate programs because nursing students meet the "real world". HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI DERSI KAPSAMINDA YAPILAN EV ZIYARETLERINE ILIŞKIN ÖĞRENCI DENEYIMLERI: NITEL ARAŞTIRMA ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında yaptıkları ev ziyaretlerine ilişkin deneyimlerinin tanımlanmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma öğrenci görüşlerini yansıtan nitel bir araştırmadır. Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin son sınıf 110 öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği saha uygulaması öncesi ve sonrası deneyimlerini açıklamaktadır. Bulgular: Öğrencilerin saha uygulama öncesi deneyimleri "güvenlik", "aile sürecine ilişkin endişe" ve "kendini yetersiz hissetme" ana temalarından oluşmuştur. Öğrencilerin saha uygulama sonrası deneyimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda ise "iş doyumu", "ailelere faydalı olma" ve " kişisel gelişime katkı" başlıklarının öne çıktığı görülmüştür. Sonuç: Bu kısa eğitim uygulaması, öğrencilerin ailelere faydalı olmalarına ve kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Hemşirelik öğrencileri "gerçek dünya" ile tanıştıkları için öğrencilerin lisans programları ile ev ziyaretlerine hazır olmalarını geliştirebilir. Anahtar sözcükler: Ev ziyaretleri, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelik eğitimi, öğrenci deneyimleri
doi:10.31067/acusaglik.834065 fatcat:clqf3zl4srgv7lc7nnfphi2o7m