IMPORTANT CONDITIONS OF HIGH-QUALITY EDUCATION
ВАЖЛИВІ ПЕРЕДУМОВИ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ

P.S. Atamanchuk, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
2018 Collection of scientific papers Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University Pedagogical series  
Ідеологію статті подаємо на основі діалектичних принципів народної педагогіки, яка категорично не визнає феномену нездібності суб'єкта, але утверджує впевненість у тому, що в своєму житті кожен індивід є одночасно учителем і вічним учнем. Здатність до гарантованого формування прогнозованих результативності та якості навчання трактуємо як закономірний наслідок дієвості управління навчально-пізнавальною діяльністю індивіда. Ключові слова: освітній прогноз, управління, навчально-пізнавальна
more » ... -пізнавальна діяльність, компетентність, світогляд, педагогічне кредо, наукова аналітика. РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 1 ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП STEM-ОСВІТИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП STEM-ОСВІТИ Рис. 2. Основні передумови якісного навчання ПОСТУЛАТИ Коментарі до 1-го блоку передумов, -1. Немає учнів нездібних -є недолугі технології навчання; 2. В своєму житті кожен індивід є одночасно учителем і вічним учнем; 3. Кожен індивід виявляє властивий тільки йому робочий темп навчання. Оскільки, -постулат, як твердження (припущення), яке при побудові наукової теорії приймають без доказів, а витікає воно з фактів, систематичних та практичних (емпіричних) пояснень, -то практично зміст окреслених постулатів (рис. 2) можна було б і не коментувати. Однак, щодо важливої функції, відображеної у 3-му постулаті (власний робочий темп навчання індивіда) варто наголосити [2; 5], що цей темп стане нульовим за умови непідсильного для індивіда навчального завдання (наприклад, в осягненні суті досліду Штерна жодної пізнавальної активності не зафіксуємо, якщо учень не знає зв'язків між кутовою і лінійною швидкостями, між радіанною і кутовою мірами кута тощо). Тобто індивідуальний робочий темп навчання виявляють ті, у кого сфор-
doi:10.32626/2307-4507.2018-24.7-10 fatcat:sziddchskjevla4ug6jq3jixuq