UNDERWATER ACOUSTIC SIGNAL RECOGNITION METHODS

Murat KÜÇÜKBAYRAK, Özhan GÜNEŞ, Nafiz ARICA
2009 Journal of Naval Science and Engineering  
Su altı Akustik Sinyal Tanıma (SAST) terimi, platformları ürettikleri seslerden bazı teknikler kullanarak tanıma işlemi için kullanılmaktadır. Her gemi makine, pervane, tekne yapısı ve mürettebat alışkanlıklarının birleşiminden meydana gelen kendine özgü özelliğe sahiptir. Bu makalede, SAST için iki değişik yöntem önermekteyiz. Her iki yöntemde özellik çıkarımı işlemi konuşma tanıma konusunda yarar sağladığı kanıtlanmış Mel-Frekans Kepstral Katsayıları ve Doğrusal Kestirimci Kodlama ile
more » ... iş Kepstral Katsayılar ile hesaplanmaktadır. İlk yöntem de öznitelik çıkarımından sonra sinyal vektör dizisi olarak ifade edilir. Vektör dizilerinin sınıflandırılması daha sonra değişik topolojilere sahip Saklı Markov Modelleri ile yapılmaktadır. İkinci yöntem çerçeve özelliklerini Akustik ses kümesi yaklaşımını kullanarak temsil eder. Eğitme safhasında, giriş sinyalinin çerçevelerinden çıkarılan tüm öznitelik vektörleri önce bir akustik kelimeler kümesine gruplandırılır. Öznitelik vektörlerinin her biri bir akustik kelimeye atanmaktadır.
doaj:f7cf83898161499ab06ebb805b3698d5 fatcat:yt2d5uiwhraxvclz6yerudzafu