Development of scientific foundations for creation of energy efficient construction and road machines

Leonid Khmara, Anton Kholodov
2020 Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University  
1 ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 2 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Анотація. Розглянуто перспективні шляхи вдосконалення будівельно-дорожніх машин. Наведено порівняльні таблиці, що показують розподіл і витрати енергії різних машин у процесі їх експлуатації. Унаслідок аналізу наявних публікацій визначена мета роботи, а саме розроблення теорії створення енергоефективних будівельно-дорожніх машин формуванням гібридних приводів робочих
more » ... рганів і рушіїв з урахуванням наявних і перспективних методів підвищення паливної, екологічної ефективності та надійності машин. Запропоновано класифікацію способів підвищення ефективності БДМ. Ключові слова: енергоефективність, будівельно-дорожня машина, ККД, енергія, паливо, гібридний привід.
doi:10.30977/bul.2219-5548.2020.88.2.24 fatcat:rxergu5rjfhgdk3xihl45v6hgu