FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION IN WOMEN OF DIFFERENT REPRODUCTIVE AGE

Л. М. СЕМЕНЮК, Л. В. ДЕМ'ЯНЕНКО, Л. С. ЧЕРНУХА, К. М. ЯРОЦЬКА
2019 Scientific digest of association of obstetricians and gynecologists of Ukraine  
СЕМЕНЮК Л.М., ДЕМ'ЯНЕНКО Л.В., ЧЕРНУХА Л.С., ЯРОЦЬКА К.М. Науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м.Київ ЖІНОЧА СЕКСУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЖІНОК РІЗНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Зниження сексуального потягу у жінок відносяться до жіночої сексуальної дисфункції, яка має прямий вплив на особистий стан здоров'я жінки та впливає на її роль в суспільстві. Мета дослідження: вивчення факторів, що сприяють формуванню жіночої сексуальної
more » ... у різні періоди репродуктивного віку. Матеріал і методи дослідження. Дизайн дослідження: аналіз анкетування 100 жінок різного репродуктивного віку (від 18 до 49 років) з діагнозом «Порушення жіночого сексуального бажання/збудження» за класифікацією DSM-5.Час клінічної маніфестації сексуальної дисфункції > 6 місяців. Статистична обробка даних проводилася з використанням програмного пакету STATISTICA for WINDOWS (версія 5,5). Для обробки даних отриманих результатів використовувалася програма Microsoft Excell 7.0. Результати і обговорення. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що між віком та частотою жіночої статевої дисфункції існує прямий негативний кореляційний зв'язок середньої сили r -0,47. Симптоми вагінальної дисфункції не є специфічними для жінок із ЖСД. Висновки. Для запобігання раннього маніфестування клініки урогенітальної дистрофії (диспареунія, сухість), вважаємо необхідним розпочинати комплексне обстеження жінок з акцентом на вікові особливості виявлених закономірностей. Наявність високої частоти депресивних розладів у жінок з сексуальною дисфункцією в активному репродуктивному віці, вказують на необхідність консультування та своєчасного лікування у невролога та призначення комплексної терапії. Для жінок пізнього репродуктивного віку є важливим встановлення етіології больового синдрому, тому особливої уваги потребує вивчення мікроциркуляції крові в області органів малого тазу, виявлення патології, що сприяє патологічній іннервації попереково-крижової ділянки хребта. Ключові слова: жіноча сексуальна дисфункція, репродуктивне здоров'я.
doi:10.35278/2664-0767.1(43).2019.178105 fatcat:e7kjehfibveplicfvltovypz2a