ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü A CRITICAL EVALUATION OF NEW ENGLISH FILE SERIES IN TERMS OF CULTURE TEACHING NEW ENGLISH FILE KTAPLARININ KÜLTÜR ÖRETM AÇISINDAN ELETREL DEERLENDRMES

Sosyal Bilimler, Aratırmaları Dergisi, Seda Ta
unpublished
Teaching culture as a part of language classes has ingreasingly become prevelant. The present study has tried to reveal the teachers' and the students' views on teaching and learning "culture" through English language coursebooks. In order to gather data, interviews have been conducted with 15 English instructors and 35 students in the Preparatory School of Foreign Languages at Namık Kemal University. The perspectives of teachers and students are hoped to be very effective in increasing
more » ... s regarding culture teaching and developing intercultural competence by means of coursebooks. Özet ngilizce derslerinin bir parçası olarak kültür öretimi giderek yaygınlamıtır. Bu çalıma, ngilizce ders kitapları yoluyla kültür öretimi ve örenimi konusunda öretmenlerin ve örencilerin görülerini ortaya koymaya çalımıtır. Veri toplama amacıyla, Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık bölümündeki 35 örenci ve 15 ngilizce okutmanı ile mülakat yapılmıtır. Öretmenlerin ve örencilerin bakı açılarının, • Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Deirmenaltı / TEKRDA-169-kültür öretimi ve kültürlerarası bilinci gelitirme ile ilgili farkındalıı arttırmasında çok etkili olacaı umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kültür öretimi, ngilizce ders kitapları, Kültürlerarası bilinç.
fatcat:44i42iovvrgvra4oweozimfk5q