Covid19: citokinek viharában • Covid-19: Cytokine Storm

Zoltán Szekanecz, Tamás Constantin
2021 Magyar Tudomány  
1 az MTA doktora, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék, Debrecen szekanecz.zoltan@med.unideb.hu 2 PhD, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest ÖSSZEFOGLALÁS A Covid19 járvány mindnyájunk életét jelentősen megváltoztatta. A betegség lefolyásának elején a vírusfertőzés dominál, később azonban, részben a fertőzéstől függetlenül, egy szisztémás gyulladásos
more » ... más gyulladásos folyamat veszi át az irányítást, ami végső soron a tüdő és más szervek károsodásához is vezet. Ezt a döntően immunológiai-gyulladásos folyamatot nevezzük citokinviharnak. Az elmúlt időszakban egyre több új információ jelent meg a Covid19 betegséget kísérő citokinviharral kapcsolatban. Patológiai szempontból fontos az endotél-aktiváció és diszfunkció, az angiogenezis (érújdonképződés) és a tromboembóliás események együttes jelenléte. Mindezen folyamatok a klinikumban a légzési elégtelenség mellett szív-érrendszeri, idegrendszeri, máj-és vesekárosodást okozhatnak. Szintén fény derült a bradikininviharra, továbbá a citokin-és bradikininvihar összefüggéseire. A kor vonatkozásában fiatalabb és idősebb betegekben eltérő az interferon-γ és interleukin 6 (IL-6) citokinek egyensúlya, aminek terápiás következménye is lehet. A kezelésben az antivirális szerek, a konvaleszcens plazma és a vírusellenes antitestek mellett a citokinvihart kortikoszteroidokkal, citokinellenes antitestekkel, JAK-gátlókkal lehet csillapítani. A más területen (például immunológia, reumatológia) már bevált gyógyszerek közül néhányat átültettek a Covid19 kezelésére (repurposing). A legtöbb citokingátló és a baricitinib több vizsgálatban igen hatékonynak bizonyult, de néhány nagyobb vizsgálat csalódást okozott. Utóbbi hátterében, többek között, a vizsgált betegpopulációk heterogenitása (kor, stádium, korábbi terápia), a stádium, illetve időablak figyelembevételének, illetve kiindulási biomarkerek alkalmazásának hiánya szerepelhet. A betegséget megfelelő súlyozásos osztályozás ("triázs") után, a súlyossági fázisnak megfelelően antivirális, immunszuppresszív szerekkel vagy azok kombinációjával érdemes kezelni. ABSTRACT The Covid-19 pandemic has significantly changed the lives of all of us. At the beginning of the disease course, viral infection dominates, but later, in part independently of the infection, a systemic inflammatory process takes over ultimately leading to the injury of the lungs and other COVID19: CITOKINEK VIHARÁBAN 227 Magyar Tudomány 182(2021)2 organs. This predominantly immunological-inflammatory process is called cytokine storm. Recently, more and more new information has emerged about the cytokine storm that accompanies Covid-19 disease. From a pathological point of view, vascular endothelial activation and dysfunction, angiogenesis (neovascularization) and thromboembolic events are important. In addition to respiratory failure, all of these processes may lead to cardiovascular, neurological, liver, and kidney damage. The bradykinin storm and the associations between cytokine and bradykinin storms have also been postulated. In terms of age, the balance of interferon-γ and interleukin 6 (IL-6) cytokines differs in younger and older patients, which may also have therapeutic consequences. In addition to antiviral agents, convalescent plasma and antiviral antibodies, cytokine storm may be attenuated by corticosteroids, anti-cytokine antibodies, and JAK inhibitors. Some of the drugs already proven in other fields (eg. immunology, rheumatology) have been transplanted to the treatment of Covid-19 ('repurposing'). Most cytokine inhibitors and baricitinib have been shown to be very effective in several studies, but some major studies have been disappointing. The latter may be due to, among other things, the heterogeneity of the studied patient populations (age, severity stage, previous therapy), the lack of consideration of the time window and not using predictive biomarkers. The disease should be treated with antiviral, immunosuppressive agents or their combination according to the severity phase and 'triage'.
doi:10.1556/2065.182.2021.2.10 fatcat:y4e3chnjc5e6lmvjf5ywcsijsi