The Idea of Cooperativism from a Social-Theoretical Perspective with Particular Emphasis on Catholic Social Teaching
Idea družstevníctva zo spoločenskovednej perspektívy so zvláštnym dôrazom na katolícku sociálnu náuku

Marián Sekerák
2016 Caritas et Veritas  
doi:10.32725/cetv.2016.021 fatcat:auaacvb6nza4zaveodp2ic5td4