Gradska knjižnica ''Juraj Šižgorić'' Šibenik od osnutka do 80-ih godina 20. stoljeća

Marijana Briški Gudelj
2020 Vjesnik bibliotekara Hrvatske  
Cilj. Cilj je rada ukratko prikazati osnivanje i razvoj Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik do 80-ih godina 20. stoljeća, ponajviše u kontekstu razvoja hrvatskog knjižničarstva i knjižnica, ali i općih društvenih i političkih prilika. Pristup/metodologija/dizajn. U prvom dijelu rada opisane su prilike u Šibeniku tijekom 20. stoljeća, u vrijeme nastanka i razvoja gradske knjižnice. Drugi i treći dio rada prati razvoj Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik u kontekstu razvoja hrvatskog
more » ... knjižničarstva, i to od osnutka knjižnice 20-ih godina 20. stoljeća do Drugog svjetskog rata, te u trećem poglavlju od rata prema 80-im godinama. Podaci su prikupljeni iz onodobnog tiska, dostupnog u digitaliziranom obliku upravo zahvaljujući djelatnosti šibenske gradske knjižnice, ali i Sveučilišne knjižnice u Splitu, te iz postojeće literature. Knjižničari Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik objavili su nekoliko radova o svojoj knjižnici, ali kroz zasebne teme: doprinosi zaslužnih ravnatelja, nastanak i stvaranje zbirki, uloga knjižnice u suvremenom društvenom i kulturnom životu grada. Rezultati. Ovim se radom dobiva uvid u povijesni razvoj Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik i povezanost s društvenim i kulturnim zbivanjima. Knjižnica se kroz svoju dugu povijest često suočavala s brojim problemima poput nedostatka prostora i financijske potpore, ali je uvijek nastojala držati korak sa suvremenim zahtjevima i potrebama zajednice. Originalnost/vrijednost. Razvoj jedne knjižnice promatran je i u društvenom kontekstu, ali i kroz općeniti razvoj knjižnica u Hrvatskoj. Rad može poslužiti kao osnova za daljnje istraživanje, ali može biti inspiracija i za pisanje pregleda o povijesti drugih knjižnica.
doi:10.30754/vbh.62.2.767 fatcat:3nhkp7ulgzeb5pvu6guinph3vu