Stan obecny i perspektywy chirurgii serca na Zamojszczyźnie

Tadeusz Gburek, Łukasz Tułecki
2002 Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy  
Mówiąc o integracji z Unią Europejską nie sposób nie wspomnieć o służbie zdrowia. W powszechnej świadomości społecznej rysuje się obraz olbrzymiej przepaści dzielącej polską medycynę od zachodnioeuropejskiej. Rzeczywiście, w wielu dziedzinach medycyny mamy jeszcze dużo do zrobienia, jednak w zakresie kardiochirurgii nie pozostajemy daleko w tyle. Jej poziom, szczególnie w aspekcie stosowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz zaawansowania technologicznego, nie odbiega od standardów
more » ... uropejskich. Rocznie w naszym kraju wykonuje s i ę ponad 17 OOO operacji kardiochirurgicznych , co stanowi jednakjedynie 1/3 zapotrzebowania.
doi:10.56583/br.1780 fatcat:zdblpvguajgf5hjbebvnbhwtl4