FUTURE OF EUROPEAN STANDARDIZATION: EUROPEAN STANDARDS FOR SERVICES

Fatma Müge ALGAN
2014 Journal of Management and Economics Research  
Standardization is an important tool for achieving economic growth and competitiveness, increasing employment and development of new sectors. Service sector is an emerging market with its large economic volume. European standards for services have a major importance to improve service sector throughout the Europe and to boost the single market for services. This article introduces benefits of standards for industry, growth and SMEs and introduces standardization work of European Commission and
more » ... uropean Standards Organisations on services and offers standardization of public services in the light of Citizen Charters. JEL Sınıflandırması: F53, O19. AVRUPA STANDARDİZASYONUN GELECEĞİ: AVRUPA HİZMET STANDARTLARI ÖZ Standardizasyon ekonomik büyüme, rekabet gücünün artırılması, yeni sektörlerin gelişmesi ve istihdamın artırılmasında önemli bir araçtır. Hizmet sektörü geniş ekonomik hacme ve pazar potansiyeline sahiptir. Avrupa Hizmet Standartları bu sektörün gelişmesi, pazar payının artırılması ve Avrupa Hizmet Tek Pazarının desteklenmesi için büyük öneme sahiptir. Bu çalışma; sanayi, ekonomik büyüme ve KOBİ'ler için standardizasyonun getirilerini incelemekte ve hizmetler alanında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standart Kurumlarının standardizasyon çalışmalarını tanıtmaya çalışmaktadır. Çalışmada Vatandaş Sözleşmeleri örneklemesi ile kamu hizmetlerinin standartlaştırılması önerilmektedir.
doi:10.11611/jmer249 fatcat:5kibyecbunaybjka3ndqssvrje