Utilization of CAx systems in the process of modeling and calculation of two-step reducer
Wykorzystanie systemów CAx w procesie modelowania i obliczeń reduktora dwustopniowego

Rafał Gołębski
2016 Mechanik  
Wykorzystanie systemów CAx w procesie modelowania i obliczeń reduktora dwustopniowego Utilization of CAx systems in the process of modeling and calculation of two-step reducer Materiały z XX SKWPWiE, Jurata 2016 r. W artykule przedstawiono wykorzystanie aplikacji komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich w procesie budowy reduktora. Zaprezentowano współpracujące ze sobą programy, które znacząco wpływają na jakość produktu i skrócenie procesu jego wytworzenia. Na podstawie
more » ... zenia. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych obliczeń elementy przekładni zostały wytworzone za pomocą oprogramowania GearTeq. Elementy te przeniesiono do programu SolidEdge, w którym zamodelowano obudowę i dokonano złożenia poszczególnych części. Analizę obliczeniową MES przeprowadzono z wykorzystaniem środowiska Ansys 14 Workbench. SŁOWA KLUCZOWE: reduktor, analiza MES, dyskretyzacja modelu, systemy CAx The article presents an analysis on the use of the application of computer-aided design and engineering calculation in the process of the design of reducer. Presented the influence of programs that can work together affecting significantly the quality of the product and shorten the process of its production. Gearbox components based on previously calculations were generated using software GearTeq. Generated gearbox components have been moved to the Solid Edge software, where successively were developed and finally assembly of whole reducer were made. Computational analysis was performed with the use of MES environment Ansys 14 Workbench.
doi:10.17814/mechanik.2016.7.127 fatcat:kubfcc4hf5dihgshgbdlj4r7lu