Yerel yönetimlerde kaynak paylaşım sistemleri ve 6360 sayılı Kanun'la Türkiye'deki değişimler

YÜKSEL Cihan
2016 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
doi:10.1501/sbfder_0000002410 fatcat:zokee7jx7fcyzox4pjs7v7olrm