DAVLAT MOLIYASINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQ SIYOSATINING O'RNI

Jabborov Xurshid To'ramurod O'g'li, Abdullayev Shaxboz Zafarovich, Otamurodov Yunus Mirzohid O'g'li
2022 Zenodo  
Anotatsiya: Ushbu maqolada Davlat moliyasini shakllantirishda soliq siyosatining o'rni va soliqlar haqida hamda,Davlati budjeti va davlat funksiyalari haqida ma'lumotlar berilgan. Davlat budjeti davlatning yirik markazlashgan pul fondi bo'lib, davlatning funksiyalarini bajarishga asoslangan iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Budjet so'zi g'azna ma'nosini bildirar ekan, uning mohiyati ham davlatning qo'lida markazlashtirilgan pul jamg'armalarining tashkil etilishi va davlatning siyosatini amalga
more » ... shirish bilan bog'liq xarajatlar yuzasidan pul munosabatlarini bildiradi. Davlat budjeti moliya tizimi hamda davlat moliya bo'g'inining asosiy qismidir. O'zbekiston Respublikasining Budjet Kodeksiga asosan davlat budjetiga quyidagicha tarif berilgan: "Davlat budjeti - davlat pul mablag'larining (shu jumladan davlat maqsadli jamg'armalari mablag'larining) markazlashtirilgan jamg'armasi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek, moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi".
doi:10.5281/zenodo.5939852 fatcat:llq5cvqrc5awvbzoigjssfzdqm