INTERNOD GROWTH TRITICUM AESTIVUM L. AND PLANTS PRODUCTIVITY UNDER DROUGHT CONDITIONS
РІСТ МІЖВУЗЛІВ TRITICUM AESTIVUM L. ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ЗА УМОВ ПОСУХИ

Olga Zhuk
2019 Nauka v sovremennom mire  
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, 03022, вулиця Васильківська 31/17, Україна, місто Київ Анотація. Показано, що дія посухи у фазі виходу у трубку рослин пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) сортів Наталка, Донецька 48, Райгородка, Придніпровська зупиняла ріст міжвузлів пагона. Ріст міжвузлів і колоса після посухи був більш значним у сортів Наталка і Донецька 48, ніж у сорту Райгородка. Розміри колоса у бічних пагонах зменшувались у всіх сортів, що спричинило зменшення
more » ... зернової продуктивності. Сорти Наталка і Придніпровська виявили вищу стійкість до посухи порівняно з сортами Донецька 48 і Райгородка, що дозволило сформувати більшу кількість і масу зерен. Зменшення розмірів міжвузлів у сорту Райгородка спричинило зниження продуктивності рослин. Дослідження росту міжвузлів рослин озимої пшениці за впливу природної посухи у фазі виходу у трубку дозволяє передбачати їх врожайність в несприятливих і нестабільних умовах навколишнього середовища.
doi:10.31618/2524-0935-2019-40-7-28-35 fatcat:tq2s5225hncfhdgk5jr55ubgyq