Artroskopik Diz Cerrahisinde Kombine Siyatik Femoral Blok Uygulanan Hastalarda Bupivakain ile Alkalinize Bupivakainin Etki Baslangic Surelerinin Karsilaştirilmasi

2020 Gazi Medical Journal  
ÖZET Giriş: Artroskopik diz cerrahisinde kombine siyatik femoral blok uygulanan hastalarda bupivakain ile alkalinize bupivakaini, motor blok ve duysal blok etki başlangıç süreleri açısından karşılaştırmayı amaçladık. Materyal Metod: ASA I/II grubundan 20-60 yaşları arasında 40 hasta çalışmaya alınıp, hastalar rastgele yöntemle siyatik sinir bloğunun 20 ml %5'lik bupivakain+0,1 ml %0,9'lık NaCl, femoral sinir bloğunun 20 ml %0,5'lik bupivakain+0,1 ml %0,9'luk NaCl ile yapılacağı grup (Grup 1) ve
more » ... ğı grup (Grup 1) ve siyatik sinir bloğunun 20 ml %0,5'lik bupivakain+0,1 ml % 8,4'lük sodyum bikarbonat, femoral sinir bloğunun 20 ml %0.5'lik bupivakain+0,1 ml % 8,4'lük sodyum bikarbonat ile yapılacağı grup (Grup 2) olarak iki eşit gruba ayrıldı. Bulgular: Siyatik sinir için duysal blok değerlendirmesinde uyluğun arka kısmında S1-2 dermatom sahasına uygun alan ve femoral sinir duysal blok değerlendirmesinde uyluğun ön yüzünde L2-4 dermatom sahasına uygun alan pinprick testi ile değerlendirildi. Motor blok bromage skalası ile değerlendirildi. Başlangıç, 1., 3., 5., 10., 15., 20., 30. dakikalardaki veriler kaydedildi. Sonuç: Artroskopik diz cerrahisinde kombine siyatik femoral blok uygulanan hastalarda bupivakain ile alkalinize bupivakaini, motor blok ve duysal blok etki başlangıç süreleri açısından karşılaştırdık ve fark olmadığını belirledik. ABSTRACT Objective: The aim of the present study was to compare the duration of time interval in the onset of motor and sensorial blocking effects of bupivacain and alkalinised bupivacain in patients whom underwent combined ischiatic-femoral blockage in arthroscopic knee surgery. Methods: Overall, 40 patients aged between 20-60 years with ASA I/II scores randomized into 2 groups and included in our study. Ischiatic nerve blockage was performed by using 20 ml 5% bupivacain+0,1 ml 0,9% NaCl and femoral nerve blockage was performed by using 20 ml 0,5% bupivacain+0,1 ml 0,9% NaCl in patients included in Group 1. Ischiatic nerve blockage was performed by using 20 ml 0,5% bupivacain+0,1 ml 8,4% sodium bicarbonate and femoral nerve blockage was performed by using 20 ml 0.5% bupivacain+0,1 ml 8,4% sodium bicarbonate in patients included in Group 2. Results: S1-2 dermatom region located at the posterior thigh surface was used for sensorial evaluation of the ischiadic nerve and L2-4 dermatom region located at the anterior thigh surface was used for sensorial evaluation of the femoral nerve by using the pinprick test. Motor blockage was evaluated by using the Bromage scale. Data corresponding to the beginning and 1 st , 3 rd , 5 th , 10 th , 15 th , 20 th and 30 th minutes of the study were recorded. Conclusions: In conclusion, no significant differences were detected in the duration of onset of motor and sensorial blockage effects of bupivacain and alkalinised bupivacain in patients who underwent combined ischiatic-femoral blockage in arthroscopic knee surgery.
doi:10.12996/gmj.2020.134 fatcat:zq74qeakkndifhlnndkps5ubci