Funkcje realizmu w fantastyce dla młodego czytelnika

Maciej Wróblewski
2017 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka  
Funkcje realizmu w fantastyce dla młodego czytelnika Tytuł szkicu eksponuje realizm, choć determinowany żywiołem fantastycznym pełni funkcje "okołofantastyczne". Pisarz decyduje się na wprowadzenie do świata niewerystycznego elementów odznaczających się dużym prawdopodobieństwem, by osiągnąć określony cel, na przykład estetyczny, poznawczy, wychowawczy. Mechanizm ten jest nieco podobny do działania i organizacji fantastyki grozy, którą zaproponował Roger Caillois [2005]. Intencje towarzyszące
more » ... ncje towarzyszące wskazanemu postępowaniu są zapewne odmienne u różnych pisarzy, a także inaczej się przedstawiają, gdy uwzględni się moment historyczny publikacji utworu fantastycznego. Podkreślam wymiar antropologiczny zagadnienia, by wydobyć na początku swoich rozważań znaczenie rozwiązań artystycznych, wynikających z chęci, potrzeby lub konieczności włączania w świat niewerystyczny elementów konwencji realistycznej. Ponadto interesują mnie okoliczności pozaliterackie podjętych przez pisarzy wyborów. Nawet jeśli nie są one praktyką częstą i powszechną wśród tworzących fantastykę dla dzieci i młodzieży, to warto podjąć próbę opisu zjawiska z perspektywy kulturowej. Jakie są zatem powody, dla których autorzy kreują świat w pewnym stopniu nie-
doi:10.14746/pspsl.2016.28.6 fatcat:in3otn3wxfeg3hk6zplcaow3pe