Tomasz Maliszewski (red.), Szkoła dla życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetach ludowych "Szkoła dla życia", Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO w Grzybowie, Wieżyca–Grzybów 2016, ss. 108

Izabela Symonowicz-Jabłońska
2017 Rocznik Andragogiczny  
Tomasz Maliszewski (red.), Szkoła dla życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetach ludowych "Szkoła dla życia", Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO w Grzybowie, Wieżyca--Grzybów 2016, ss. 108 Wstęp Danuta Danek w książce Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza napisała: "Nie jest to książka o książkach czy wysnuta z książek, ale o doświadczeniu i wywiedziona z doświadczenia" (1996, s. 5). Tak właśnie odbieram recenzowaną pozycje, którą
more » ... zapewne z rozmysłem redaktor potraktował jako przewodnik, zapraszając czytelnika w świat różnorodnego myślenia o szkole dla życia i uniwersytetach ludowych, którego wspólnym mianownikiem jest tradycja uniwersytetów ludowych, sięgająca połowy XIX wieku, a związana w głównej mierze ze spuścizną duchową Mikołaja Fryderyka Seweryna Grundtviga (1783-1872) -wybitnego duńskiego teologa, kaznodziei, historyka, pisarza i działacza społecznego (s. 7). Musimy pamiętać, że uniwersytet ludowy należy postrzegać nie tylko jako ofertę w zakresie rozwiązań organizacyjnych w obszarze edukacji dorosłych, ale także jako sposób myślenia o rozwoju, celach edukacji, relacji dorosłych uczeń i dorosły nauczyciel, podmiotowości jednostki, demokratyzacji edukacji itp. Tym samym założenie Grundviga dotyczące szkoły dla życia pozostaje nie tylko nadal aktualne, ale także atrakcyjne. W dokumentach opracowanych na poziomie zarówno europejskim, jak i krajowym podkreśla się bowiem rolę i znaczenie edukacji całożyciowej. Edukacja postrzegana jest jako jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających rozwój i profilaktykę wykluczenia społecznego. W tym zakresie wskazuje się na znaczenie edukacji pozaformalnej, ukierunkowanej na zaspokajanie autotelicznych potrzeb jednostki związanych z edukacją i rozwojem. "Jeśli ustrój nie pozwala społecznościom lokalnym na samorządzenie się, to one nigdy nie nabiorą niezbędnych umiejętności. Uprawiania
doi:10.12775/ra.2016.026 fatcat:zoal4gpkxbdslpdowkvkslskbi