Universitatea din Pitești Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Plan Managerial
unpublished
Motto: "Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri" Din anul 1999 sunt cadru didactic al Departamentului de Fabricație și Management Industrial (DFMI)care a funcționat sub diverse denumiri și structuri. Pe lângă activitatea didactică m-am implicat în diferite activități derulate aici timp de peste 17 ani (membru în Consiliul Facultății, membru în Biroul Catedrei de Tehnologie și Management și secretar științific, membru în comisiile de elaborare a dosarelor de evaluare
more » ... odică ARACIS, responsabil program de studii etc.). Planul managerial pe care îl propun reprezintă viziunea mea referitoare la creșterea prestigiului Departamentului de Fabricație și Management Industrial în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, cât și la nivel național și internațional, fiind elaborat în concordanță cu următoarele documente:
fatcat:eg4jl7v2bfcc7lqrgjo36pgd3y