19. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA AYDIN VE ÇEVRESİNDE GÖZLENEN KURAKLIKLAR

Semra SÜTGİBİ
2019 Journal of International Social Research  
Öz Çeşitli sera gazı salım senaryolarına dayalı iklim modeli kestirimleri, iklim değişikliğinin dünyanın kurak ve yarı kurak alanlarındaki su sıkıntısını kuvvetlendireceğini ön görmektedir. Araştırma alanımızın da içerisinde bulunduğu Akdeniz havzasının da bu yağış azalması ve kuraklaşmalardan en fazla etkilenecek alanlardan bir olduğu ifade edilmektedir. Akdeniz havzası gibi kurak/yarı kurak iklim özelliklerine sahip alanların en iyi bilinen özelliği yağışlarda gözlemlenen kısa süreli
more » ... r ve uzun dönemli dalgalanmalardır. Dolayısıyla değişen iklim koşullarıyla birlikte Akdeniz havzasında kuraklaşma eğilimi artacaktır. Nitekim ülkemiz ile ilgili yapılan pek çok çalışma da bunu destekler niteliktedir. Ülkemizde Akdeniz yağış rejim bölgesi yağışlardaki değişkenliğin en yüksek olduğu yerlerdendir. Bu yağış rejim bölgesi içerisinde yer alan araştırma alanımızda da yağış değişkenliği %20'den fazladır. Osmanlı arşiv belgeleri incelendiği, Aydın ve Nazilli meteoroloji istasyonlarına ait uzun süreli yağış verileri değerlendirildiğinde alanda kuraklıkların önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Burada dikkat çekici olan bir noktada özellikle 1985 ve sonrasında kurak koşulların frekansındaki artıştır. Bu da günümüzde ülkemizin önemli tarım alanlarından biri olan ve her geçen gün nüfusu artan Aydın'da su temininin gelecekte büyük bir problem olarak karşımıza çıkabileceğini göstermektedir. Abstract Climate model estimates based on various greenhouse gas emission scenarios predict that climate change will aggravate water shortages in arid and semi-arid regions of the world. It is stated that the Mediterranean basin which includes our research area is one of the most affected regions by the decrease of precipitation and drought. The well-known characteristics of arid/semi-arid regions such as the Mediterranean basin are short-term changes in precipitation and long-term fluctuations. Therefore, with the changing climate conditions, the tendency to drought in the Mediterranean basin will increase. As a matter of fact, many studies about Turkey support this theory. In our country, the Mediterranean precipitation regime region is one of the regions with the highest variability in precipitation. Precipitation variability is more than 20% in our research area which is in this precipitation regime. While the Ottoman archive files are examined and the long-term precipitation data of Aydın and Nazilli meteorological stations are evaluated, it is observed that drought is an important problem in the area. One of the remarkable points of these evaluations is the increase in the frequency of arid conditions, especially after 1985. This shows that water supply in Aydın, which is one of the important agricultural areas of our country and whose population is increasing day by day, maybe a big problem in the future.
doi:10.17719/jisr.2019.3444 fatcat:peiytsp5tbbfpmzwj2ivexmeda