Franske forbindelser. Karin Holter i samtale med Anne Birgitte Rønning og Ragnhild Evang Reinton

Anne Birgitte Rønning, Ragnhild Evang Reinton
2021 Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift  
for et opprør mot den tradisjonelle realistiske romanen. Til tross for store individuelle forskjeller, men i pakt med den språklige vendingen, var disse forfatterne alle opptatt av selve den tekstlige betydningsproduksjonen i sine romaner. Det betyr at den teorien som ble introdusert, var knyttet til tekstlesning mer enn til teoretiske overbygninger slik strukturalisme og poststrukturalisme var, men den hadde det samme søkelyset på språket og på hvordan betydning produseres i og gjennom språk.
more » ... og gjennom språk. Tekstteorien sprang slik i større grad ut av litteraturen. 1970-årene var en slags gullalder for litteraturstudiet på fransk. Litteratur hadde alltid spilt en viktig rolle i franskstudiet, kanskje mer enn på de andre språkfagene. I disse årene var tilstrømningen av studenter stor, både pga. alle etterkrigsbarna og fordi universitetet ble et masseuniversitet. Mange nye laerere ble ansatt, og antallet litteraturlaerere var mye større enn i dag. Det ga rom for nye tanker, og for å bygge et godt fagmiljø. Allmenn litteraturvitenskap var på denne tiden et relativt nytt fag (grunnfaget ble opprettet i 1959 og eget institutt ble etablert i 1965) og hadde få laerere. Flere magistergradsstudenter i allmenn litteraturvitenskap hadde
doi:10.18261/issn.1504-288x-2021-01-04 doaj:479a65d7f79f489abb2c27c5bbf628d8 fatcat:tdc6nvi4l5hxtm4sqhipcvmpam