Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tożsamość – Niepodległość – Media" – Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 listopada 2018 roku)

Sabina Kwiecień, Beata Langer
2019 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia  
doi:10.24917/20811861.16.26 fatcat:gotjjlqkpzcpdk4y3vnn2m7kp4