Transmission properties of thick-screen frequency selective surface having circular hole elements

Wang Jian-Bo, Sun Lian-Chun, Zhang Shu-Ren, Lu Jun, Fang Chun-Yi
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.5023 fatcat:imjpot7qjnborbkyvkxlkuvsoe