The importance of mid-field trees for biodiversity protection in agricultural landscape - Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego

Kujawa Krzysztof
2017 Zenodo  
The presentation explains ecological functions of mid-field trees and gives examples what is their impact on occurence of beneficial species in terms of agricultural production.
doi:10.5281/zenodo.2633615 fatcat:pteekornn5auplnexddaaugt4u