Εκτίμηση παραμέτρων σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων στο εργαστήριο μέσω γεωφυσικών μεθόδων [article]

Athanasios K. Leventis, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Ανδρέας Λοΐζος
2011
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των μεγεθών της διηλεκτρικής σταθεράς, του ποσοστού των κενών και του μέτρου δυσκαμψίας νέων ασφαλτομιγμάτων. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές σε δοκίμια Marshall, για τον προσδιορισμό του των παραπάνω μεγεθών. Κατόπιν επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων συλλογής, αναπτύχθηκαν μοντέλα για τον συσχετισμό του μέτρου δυσκαμψίας με τη διηλεκτρική σταθερά, του μέτρου δυσκαμψίας
more » ... με το ποσοστό των κενών και του ποσοστού των κενών με την διηλεκτρική σταθερά.Μέσω αυτής της διαδικασίας πιστεύεται ότι δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού τόσο του μέτρου δυσκαμψίας, όσο και του ποσοστού των κενών, μέσω μιας εναλλακτικής μεθόδου, η οποία συνίσταται στον προσδιορισμό της διηλεκτρικής σταθεράς. Τα σχετικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην πα΄ρούσα διπλωματική εργασία.
doi:10.26240/heal.ntua.9190 fatcat:3qejsqt6djg4fbn7nje2hqsgzy