Seniorji se učijo in učijo druge

Jože Jan
1996 AS: Andragoška Spoznanja  
Korenite družbene spremembe v zadnjih letih so iz dogajanja izločile večino starejših strokovnih kadrov. Mnogim seniorjem pa se šele po upokojitvi ponudi priložnost za umirjeno in preudarno iskanje rešitev v zvezi s problemi, s katerimi se med zaposlitvijo niso mogli ukvarjati. Zaradi boljše zdravstvene oskrbe so mnogi starostniki ohranili tudi boljše telesno zdravje. Njihova pokojnina velikokrat ne zadošča za preživetje, zato morajo še dodatno delati, da bi izboljšali dohodke. Slovenska družba
more » ... e. Slovenska družba veliko izgublja, ker starejšim strokovnim kadrom ne ponudi možnosti za dodatno delo. Ti imajo bogate strokovne izkušnje in ne iščejo delovnih mest, temveč priložnost za svetovalno delo in iskanje poslovnih vezi zunaj Slovenije. Sedanji starostnik nosi v sebi tudi neposredna izročila in spomine prejšnjih generacij, ve, kako so živeli nekoč in kako je družba urejena danes. S svojimi izkušnjami lahko vpliva na mlade, kako naj v teh časih preudarno živijo.
doi:10.4312/as.2.3.11-12 fatcat:wxr2qlgdqbd3xceyj4hgpi5htm