Operations Research Transforms Baosteel's Operations

Lixin Tang, Ying Meng, Gongshu Wang, Zhi-Long Chen, Jiyin Liu, Guofen Hu, Lijun Chen, Bo Zhang
2014 Interfaces  
doi:10.1287/inte.2013.0719 fatcat:yfeczpzyujf55divyovaprjxim