Bipolar Bozukluk ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu Eş Tanılı Alkol Kullanım Bozukluğunda Naltrekson Tedavisi

2019 Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology  
Bu yazıda alkol kullanım bozukluğu (AKB) bulunan, bipolar bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) eş tanıları olan olgunun naltrekson ile tedavisinin akut ve uzun dönemli etkilerinin sunulması amaçlanmıştır. Yoğun alkol kullanımı ile birlikte tetiklenen birçok mani ve depresyon atağı olan 35 yaşında erkek hastada 20 yıla yakın hastalık süresince, yaygın anksiyete belirtileri duygudurum dönemlerine eşlik etmiş. Çeşitli duygudurum dengeleyiciler ve antipsikotiklerin yanı sıra 17 yıl boyunca
more » ... lonazepam(2-4 mg/gün) kullanmış. Servise yatırılarak detoksifikasyon sürecine başlandıktan sonra naltrekson 100 mg/gün başlanan hastanın taburculuk sonrasında 1 yıldır alkol kullanımı olmadı ve duygu durumu ötimik olarak izlendi. Naltreksonun bipolar bozukluğu olan hastalarda alkol kullanımını azalttığı gösterilmiştir. Bu olguda da naltrekson tedavisi ile bir yıl boyunca bipolar bozukluk ve alkol kullanım bozukluğuyla ilgili nüks olmadığı görülmüştür. Bipolar bozukluk ve YAB'de tedavi etkinliğinin artması bakımından AKB'nin tedavisinin göz ardı edilmemesi önem taşımaktadır.
doi:10.35365/ctjpp.19.special1.19 fatcat:35zgfpifwvdnbercsgpkpipvxq