Evaluation of Primary Prevention of Risk Behaviour in Preschool Education Institutions from the Perspective of Teachers

Vladimíra Kocourková, Jana Kantorová, Anna Šafránková
2014 e-Pedagogium  
The contribution presents the issue of factors influencing the level of primary prevention of risk behaviour in preschool education institutions, perceived also within the dimensions of school climate. It further presents the outcomes of a survey focused on evaluation of the level of primary prevention of risk behaviour from the perspective of kindergarten teachers (mainly women teachers) in the Czech Republic. Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících úroveň primární
more » ... úroveň primární prevence rizikového chování v institucích předškolního vzdělávání, která je vnímána také v rozměrech školního klimatu. Dále uvádí výsledky průzkumu zaměřeného na hodnocení úrovně primární prevence rizikového chování z pohledu učitelů mateřských škol (zejména žen -učitelek) v České republice. IV/2014 26 Klíčová slova: primární prevence, rizikové chování, mateřská škola, předškolní vzdělávání, klima školy, potřeby, mateřská škola učitelka/učitel.
doi:10.5507/epd.2014.039 fatcat:eycculb3rjhtpa4oz6p5dysqau