Capturing cultural glossaries: case-study II

M Madiba, L Mphahlele, M Kganyago
2010 Lexikos  
This case-study attempts to present a brief glossary of Northern Sotho medical terms. It is a follow-up of a similar case-study (Madiba, Mphahlele and Kganyago 2003) , which was an attempt to capture and present Northern Sotho cooking terms. Case-study I consists of the names for utensils, ingredients and the processes involved in the preparation of cultural dishes. With both these case-studies, the intention has been to use the opportunities availing themselves for the preservation and
more » ... tion of Northern Sotho, including the extension of its corpora to support national dictionary-making processes. The case-study methodology has been very useful for the purposes of this project and the context within which it was undertaken. It aims to provide a model for the collection and presentation of authentic Northern Sotho terminology which otherwise would hardly have been accessible. Opsomming: Die totstandbrenging van kulturele woordversamelings: Gevallestudie II. Hierdie gevallestudie probeer om 'n beperkte woordelys van Noord-Sothomediese terme aan te bied. Dit is 'n voortsetting van 'n soortgelyke gevallestudie (Madiba, Mphahlele en Kganyago 2003) wat 'n poging was om Noord-Sothokookterme te versamel en aan te bied. Gevallestudie I bestaan uit die name van gereedskap, bestanddele, en die prosesse betrokke by die voorbereiding van kulturele geregte. Met altwee hierdie gevallestudies was die bedoeling om die geleenthede te gebruik wat hulleself aanbied vir die bewaring en bestendiging van Noord-Sotho, insluitende die uitbreiding van sy korpora om die nasionale woordeboeksamestellingsprosesse te ondersteun. Die gevallestudiemetodologie was baie nuttig vir die doeleindes van hierdie projek en die konteks waarin dit onderneem is. Dit beoog om 'n model te verskaf vir die versameling en aanbieding van Noord-Sothoterminologie wat andersins skaars toeganklik sou gewees het.
doi:10.4314/lex.v15i1.51460 fatcat:3hdoldi6vzg6hf4iy3ujygijsq