THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE GENETIC AND SOCIOECONOMIC DETERMINANTS ON SCHOOLAGE CHILDREN

Carmen Domnariu
2010 unpublished
The study aims at investigating the role of the genetic and socioeconomic factors on the core temperature as a measure of psychological stress impact on thermoregulation, taking into account the involvement of the hypothalamus on thermoregulation and psychological stress. I studied a number of 203 school pupils from the two secondary schools of the city of Sibiu (no. 6 and 21), personally investigated by measuring the ear drum temperature and by applying a questionnaire. I measured the ear drum
more » ... temperature during two different periods of time, on the first day after vacation, seen as a normal activity period of time and during knowledge evaluation period of time, of maximum stress. The conclusion of my study was that psychical stress, as a result of knowledge evaluation, determines the decrease of the core temperature, observed through the ear drum temperature. Cuvinte cheie: stresul psihic, temperatura măsurată la nivelul timpanului, temperatura centrală, termoreglare, factori socio economici, factori genetici Rezumat: Studiul nostru urmăreşte investigarea rolului factorilor genetici şi socioeconomici asupra temepraturii centrale ca o măsură a impactului stresului asupra termoreglării luând în considerare implicarea hipotalamusului în termoreglarea organismului şi în stressul psihologic. Am studiat 203 elevi din 2 scoli general din Sibiu (numarul. 6 şi 21) prin măsurarea temperaturii la nivelul timpanului şi prin aplicarea unui chestionar. Temperatura de la nivelul timpanului a fost masurată în 2 perioade diferite de timp, în prima zi după vacanţă în perioada de activitate normală şi în timpul perioadelor de evaluare a cunoştiinţelor, perioadă cunoscută ca fiind foarte stresantă. Concluzia studiului a evidenţiat scăderea temperaturii centrale ca urmare a stesului psihic datorat evaluării cunoştiinţelor, observată prin măsurarea temperaturii la nivelul timpanului
fatcat:jm4c2bpylnhfthdkldtouhca4i