Arthroscopy applications for diagnosis of stifle joint lesions of dogs

Mustafa Arıcan, Kurtulus Parlak, Fatma Satilmis
2015 Eurasian Journal of Veterinary Sciences  
Öz Amaç: Bu çalışma ile köpeklerde sık rastlanan Articulatio genu (art. genu) lezyonlarının tanımlanması için artroskopi yönteminin kullanılması ve sonuçlarının tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Yirmisekiz adet değişik ırk, cins, yaş ve ağırlıkta topallık şikayetleri ile getirilen köpeğin sağ, sol veya her iki art. genu eklemi değerlendirildi. Operasyonda 2.7 mm çapında 0. ve 30 derecelik artroskopik teleskop ve Storz marka kamera sistemi kullanıldı. Ligamentum patellare'nin sağ veya
more » ... solundaki bölgeden, 19 numara iğne ile eklem içine girildi. Sodyum izotonik veya laktat ringer solusyonundan 10-20 mL eklem içine verilerek eklem kapsulası gergin hale getirildi. Lig. patellare'nin lateralinden 0.5 cm boyunda deri ensizyonu yapıldı. Keskin uçlu obturator, eklem içine yönlendirilerek femur ile patella arasından mediale ilerletildi. Art. genu'nun muayenesine art. femorotibialis'in medial kompartmanından başlandı. Condylus femoralis medialis, medial meniscus, medial tibial plato, meniscal ligament ve sinovyal zar muayene edildi. Daha sonra intercondyler boşluk ve lig. cruciata'lar değerlendirildi. Bulgular: Yirmisekiz eklemde (%100) synovial hiperplazinin değişik dereceleri ile karşılaşıldı. 8 eklemde (%28.5) periartiküler osteofit, 3 eklemde (%10.7) menisküslerde horizontal yırtıklar, 17 eklemde (%60.7) anterior cruciate ligamentin parsiyel yırtıkları, 3 eklemde (%10.7) kıkırdak dejenerasyonu (eburnasyon, erozyon), 4 olguda osteofit üreme ve 2 eklemde (%7.1) eklem faresi gözlendi. Öneri: Artroskopi, art. genu hastalıklarının tanı ve sağaltımında gelişmiş görsellik sağlayan bir yöntemdir. Eklem içi yapılarını büyüterek anatomik detaylar ve patolojik değişiklikler hakkında bilgi almamızı sağlayan minimal invaziv bir uygulamadır.
doi:10.15312/eurasianjvetsci.201518473 fatcat:6w6qqy4x4re35crvup5irzmbs4