Ēdienkaršu valoda: ko un kā tās mums stāsta

Sanita Škapare, Latvijas Universitāte
2020 Valoda nozīme un forma / Language Meaning and Form  
Lai gan ēdienkartes ir bieži sastopams teksta veids, kam ir liela nozīme ēdināšanas uzņēmuma identitātes veidošanā, ēdienkaršu valoda ir salīdzinoši maz apskatīts temats. Ēdināšanas nozares speciālisti par ēdienkaršu nozīmību un to lomu veiksmīgas uzņēmuma darbības veicināšanā runā bieži un uzsver, ka to sastādīšanu nevajadzētu uzticēt amatieriem. Viesmīlības nozares literatūrā ēdienkartes netiek ignorētas, tomēr vairāk tiek apskatītas no mārketinga, nevis valodas aspekta. Pasaules virtuves
more » ... saules virtuves ienākšana Latvijā aktualizējusi jautājumu par ēdienu un produktu nosaukumu atveidi latviešu valodā. Savukārt labi uzrakstīta ēdienkarte ir ēdināšanas uzņēmuma vizītkarte, kas var pozitīvi ietekmēt apmeklētāju viedokli par konkrētu ēdināšanas uzņēmumu. Vairums pētnieku norāda, ka ēdienkartes ir rīks, ar kura palīdzību ēdināšanas uzņēmums var izcelt tos ēdienus, ko visvairāk vēlas pārdot. Šī mērķa sasniegšanai var tikt izmantoti dažādi līdzekļi – radoši nosaukumi, asociācijas, piem., ar bērnību, kā arī nosaukumi svešvalodās. Pētījuma mērķis ir apskatīt ēdienkaršu saturu, tuvāk pievēršoties lietvārda, īpašības vārda, darbības vārda un apstākļa vārda lietojumam. Pētījuma materiālu veido 50 ēdienkaršu latviešu valodā, kas publiski pieejamas ēdināšanas uzņēmumu internetvietnēs vai sociālajos tīklos un apkopotas no 2018. gada novembra līdz 2019. gada janvārim. Šīs ēdienkartes pārstāv ēdināšanas uzņēmumus dažādās Latvijas vietās, piem., Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, Daugavpilī, Siguldā u. c.
doi:10.22364/vnf.11.11 fatcat:cxbmufmwqjfy7h6ko4xrc45vme