RHETORICAL AND SPEECH COMPETENCE IN VOLUNTEER ACTIVITY

Svitlana REVUTSKA
2022 Humanities science current issues  
У кризові моменти суспільства зростає активність волонтерських рухів в усьому світі. Діяльність таких організацій і платформ (чи окремих осіб) спрямована на забезпечення нагальних потреб громадян, що опинилися у скрутній ситуації. Добровільна допомога нужденним є безоплатною і охоплює величезне коло напрямів, де може бути застосована така робота: під час гуманітарних, екологічних катастроф, стихійних лих, соціально-політичних конфліктів тощо. У роботі увагу зосереджено на особі волонтера,
more » ... а на його компетентностях. Метою дослідження є окреслення власне риторико-мовленнєвих компетентностей, які потрібні волонтеру під час виконання своїх обов'язків. Шляхом аналізу даних опитувань останніх десяти років, з'ясовано, що волонтерський рух в Україні має імпульсивний характер, а суспільно-політичні зміни визначають і готовність населення до волонтерства, і форми роботи волонтерів. Українське суспільство прийшло до чіткого розуміння, що волонтерська діяльність має вагому силу і здатність впливати на протікання тих чи інших процесів у державі, про що свідчить і сам факт зростання кількості волонтерів і відсоток тих, хто бажає долучитися до цієї діяльності. Громадяни готові брати фінансову участь у волонтерській справі, однак безоплатно працювати на благо інших немає ані бажання, ані часу (35,3%). Однак, сукупність певних компонентів і компетентностей: довіра населення плюс авторитетність волонтера помножена на доступну, переконливу лексику стає запорукою ефективності волонтерської діяльності Ефективність роботи добровільних помічників дійсно залежить від цілого комплексу риторико-мовленнєвих знань, умінь і навичок, які почасти межують із психологічними, однак не без участі мовних. З'ясовано, що українці охочіше надають фінансову підтримку волонтерським організаціям, які мають досвід і володіють риторикомовленнєвими компетентностями. Волонтерське слово є могутньою зброєю в арсеналі волонтера і українці, не володіючи ораторської майстерністю, воліють уникати безпосереднього контакту із тими, хто потребує допомоги. Найактивнішими учасниками волонтерського руху, які готові виконувати безоплатну роботу є молодь. Ключові слова: волонтер, мовні навички, волонтерська діяльність, риторичні навички, риторико-мовленнєві компетентності.
doi:10.24919/2308-4863/52-2-22 fatcat:rwbt7fvffjhtjaeu3js6mey434