OPTIMIZATION OF BIOSENSOR DETERMINATION OF UREA CONCENTRATION IN HUMAN BLOOD

С. В. Марченко, О. А. Зінченко, О. Л. Кукла, О. С. Павлюченко, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
2012 Sensor Electronics and Microsystem Technologies  
Анотація. В роботі продемонстровано застосування високочутливого та селективного біосенсора на основі рН-чутливих польових транзисторів та іммобілізованої уреази для визначення сечовини. Оптимізовано основні аналітичні характеристики розробленого біосенсора, визначено оптимальні умови для проведення досліджень з реальними зразками крові. Показано принципову можливість використання уреазного біосенсора для визначення вмісту сечовини в сироватці крові хворих на ниркову недостатність.
doi:10.18524/1815-7459.2012.1.112805 fatcat:sgxwu6q3cfdnnkqwdabvnxf73u