Leveraging Physiology for Precision Drug Delivery

Wujin Sun, Quanyin Hu, Wenyan Ji, Grace Wright, Zhen Gu
2017 Physiological Reviews  
doi:10.1152/physrev.00015.2016 fatcat:psvehsnpi5dwpaklz3ti5sc35a