Study of resistance of modified wood to microbiological degradation

Юрий Владимирович Цапко
2013 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Лаборатория криминалистических видов исследований, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз МЮ Украины ул. Смоленская, 6, г. Киев, Украина, 03680 Е-mail: Alekslion77777@bigmir.net Виявлення пошкоджень деревини в будівельних конструкціях на ранніх стадіях, а також прогнозування, дозволить оцінити умови експлуатації виробів, визначити ефективність застосування методів і засобів захисту. Проаналізовано кінетика біологічних
more » ... пуляцій в органічній масі, яка залежить від концентрації компонентів середовища, а також моделі, що описують ці процеси. Проведено моделювання біологічного руйнування деревини Ключові слова: просочення, деревина, антисептики, ефективність модифікування, біологічне руйнування, біологічна стійкість деревини Выявление повреждений древесины в строительных конструкциях на ранних стадиях, а также прогнозирования, позволит оценить условия эксплуатации изделий, определить эффективность применения методов и средств защиты. Проанализирована кинетика биологических популяций в органической массе, которая зависит от концентрации компонентов среды, а также модели, описывающие эти процессы. Проведено моделирование биологического разрушения древесины Ключевые слова: пропитка, древесина, антисептики, эффективность модифицирования, биологическое разрушение, биологическая стойкость древесины
doi:10.15587/1729-4061.2013.19033 fatcat:ma6wsjxbbragbhsnqrr2zdisvi