Relationships between Participants of the Food Supply Chain – Assessment of the State and Measures Undertaken to Reduce Unfair Trade Practices
Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych

Urszula Kłosiewicz-Górecka
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu  
Streszczenie Celem artykułu jest ocena relacji między partnerami biznesowymi w łańcuchach dostaw żywności oraz identyfikacja i ocena działań podejmowanych w kraju i Unii Europejskiej w celu ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych. Zakresem analizy objęto relacje zachodzące między przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego a sieciowymi przedsiębiorstwami handlowymi własności krajowej i zagranicznej oraz przedsiębiorstwami hurtu żywnością. Zidentyfikowano korzyści dostawców ze współpracy z
more » ... iami handlowymi; nieuczciwe praktyki handlowe, jakich dopuszczają się sieci oraz działania podejmowane dla ich ograniczenia. Analizą objęto okres od połowy lat 90. XX wieku do początku 2015 roku. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu, w tym wyników badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce wśród przedstawicieli handlu i przemysłu spożywczego a także wyników badań zrealizowanych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Słowa kluczowe: relacje biznesowe, partnerzy biznesowi, łańcuch dostaw, żywność, sieci handlowe, praktyki handlowe, nieuczciwość Wprowadzenie W Polsce dylematy współpracy przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z sieciami wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH) mają już swoją historię, w której można wyróżnić kilka etapów. Ich analiza pozwoli poznać ewolucję kontaktów partnerów biznesowych w łańcuchach dostaw oraz 1 u.klosiewiczgorecka@upcpoczta.pl.
doi:10.18276/pzfm.2015.39-17 fatcat:47bkq6ufgnfcbc6yfw45b5g2pa