ILG'OR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB O'QUVCHILARDA KIMYO DARSLARIGA QIZIQISHNI ORTTIRISH

Utepbergenova Jaksizada Jumaniyazova
2022 Zenodo  
Maqolada bugungi kunda kimyo darslarida qo'llay oladigan ilg'or va innovatsion pedogogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish va o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati orqali uyg'unlashtirib dars o'tish haqida so'z boradi.
doi:10.5281/zenodo.7480980 fatcat:2ulaykdzrfh73id2ydgu5dmoaa