Інформаційне забезпечення державної політики як найважливіший фактор безпеки держави

Вадим Торічний
2019 Актуальні проблеми державного управління  
Розглянуто питання інформаційного забезпечення державної політики як важливого фактора безпеки держави. Проаналізовано сутність інформаційного забезпечення у підготовці та реа-лізації державно-управлінських рішень. Охарактеризовано специфіку інформаційного забезпечення у формуванні державної політики, визначено його основні функції, що впливають на безпеку держави.
doi:10.34213/ap.19.01.10 fatcat:zm6ywxnfzjajncz6kbifptudvm