RISK MANAGEMENT MODELS

MATUSOVA Olena, ANDRYEYEVA Victoriya, AHODZINSKY Viktor
2019 Herald of Kyiv National University of Trade and Economics  
75 Суб'єкти готельного ринку потребують професійного підходу до формування та управління бізнес-процесами відповідно до вимог і тенденцій корпоративного співробітництва та стандартів якості послуг і відносин, що гарантує комплаєнс-контроль. Посилено сертифікацію і стандартизацію діяльності та послуг серед закладів розміщення, пов'язаних з питаннями безпеки споживачів та конкурентоспроможності як у національній, так і світовій туристичній системі. Висновки. Виявлення рівня комплаєнс-контролю
more » ... плаєнс-контролю уможливлює визначення рівня відповідальності системи управління та керованості системою якості. Описані аналітичні методи формування та оцінки рівня комплаєнс-контролю діяльності готельних підприємств формують чітку систему відповідності стандартам, правилам, вимогам тощо, визначення ефективності яких стане предметом подальших досліджень. Ключові слова: готель, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризики. RISK MANAGEMENT MODELS0 The basic business processes of the enterprise that are the basis for building a risk management system are identified. The main components of the enterprise risk management model have been established in accordance with the planning, operation and control of the enterprise activity. Based on the proposed model, risk identification techniques and key indicators that influence the performance of risk analysis and management at the enterprise are identified. 76 Матусова Е., Андреева В., Ягодзинский В. Модели риск-менеджмента. Определены основные бизнес-процессы предприятия, которые являются базисом для построения системы управления рисками. Установлены главные компоненты модели управления рисками на предприятии в соответствии с планированием, функционированием и контролем деятельности предприятия. На основе предложенной модели определены методики идентификации риска, ключевые индикаторы, влияющие на результативность анализа и обработку рисков на предприятии. Ключевые слова: риск, управление рисками, модель, бизнес-процессы, анализ риска, влияние на риск.
doi:10.31617/visnik.knute.2019(128)07 fatcat:hal5puhls5gzlfz2mt3zguvh7a