Програмний засіб для дослідження ходу променів в різних оптичних приладах

А.А. Давиденко, Д.А. Покришень
2019 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання  
Стаття присвячена проблемі удосконалення та створенню нових програмних засобів для проведення навчального фізичного експерименту. У статті наведено аналіз програмного засобу Optics 1.3 для дослідження оптичних явищ. Подано структуру інтерфейсу, методику використання в освітньому процесі, особливості роботи та застосування цього педагогічного програмного продукту. Визначено основні відмінності від аналогів та проведено порівняння за технічними критеріями
doi:10.31392/npu-nc.series2.2019.21(28).06 fatcat:wnv6jfrzkvg2zm5pbzbztja3oa