Point-of-care focused lung ultrasound in emergency medicine: Protocol for a scoping review

Stig Holm Ovesen, Andreas Hvilshøj Clausen, Hans Kirkegaard, Bo Løfgren, Rasmus Aagaard, Søren Helbo Skaarup, Jesper Weile
2022 Dansk Tidsskrift for Akutmedicin  
Baggrund Point-of-care fokuseret lungeultralyd er en central kompetence i akutmedicin. Meta-analyser for diagnostiske studier af point-of-care fokuseret lungeultralyd har vist lovende diagnostiske resultater for pneumothorax, pleura effusion, interstitielt syndrom, lungeemboli og pneumoni. Men manglende evidens på patient-nære endemål og et fåtal af randomiserede kontrollerede studier synes at være begrænsende for den videre implementering af point-of-care ultralyd. En metodisk kortlægning af
more » ... sisterende studier indenfor et forskningsfelt kan vejlede fremtidige forskningsindsatser. Formålet med dette review er at give et overblik over original forskning i point-of-care fokuseret lungeultralyd i akutmedicin med særlig vægt på studiedesign og patient-relevansen af endemål. Metoder Reviewet designes som et scoping review og det vil inkludere originale studier i point-of-care fokuseret lungeultralyd til voksne patienter i akutafdelinger. Reviewet vil fokusere på point-of-care fokuseret lungeultralyd; studier i fyldestgørende thorakal ultralyd er uden for denne afgrænsning (f.eks. ultralydsundersøgelser som vurderer mediastinale lymfeknuder, diafragma bevægelse, kontrast- eller procedure lunge ultralyd). Vi vil ekskludere studier uden tilgængeligt engelsk manuskript. Grå litteratur og udelukkende kvalitative studier vil ikke blive inkluderet. Reviews, protokoller, meta-analyser, case artikler, letters, og konference abstrakts vil blive ekskluderet. Dataudtrækket vil inkludere adskillige metodiske og sonografiske karakteristika (f.eks. sampling metoden [lejlighedsvis/fortløbende], diagnostisk rolle af ultralyd [triage, tillæg, erstatning], antal af sonografører, sonograførernes ekspertise [træning og erfaring] og sonograførernes rolle [behandlende læge eller forsker]. Den narrative syntese af alle inkluderede studier vil blive gennemført med særlig vægt på studie designs og patient-relevans af endemål. Figurer og diagrammer vil opsummere tidsmæssige tendenser, metode karakteristika og endemål. Diskussion Dette scoping review vil tilbyde et overblik som systematiske reviews ikke kan sammenfatte eller kortlægge. Kortlægningen af studie designs og patient-relevans af endemål vil vejlede fremtidige studier og systematiske reviews i forsøget på at vejlede klinikere og patienter til den mest hensigtsmæssige brug af point-of-care fokuseret lungeultralyd i akutmedicin. Reviewet vil også biddrage med et overblik over område-specifikke metodiske og sonografiske karakteristika, som gør det muligt for andre forskere at identificere de utilstrækkeligheder, som bør opgives, og de fremskridt som bør dyrkes.
doi:10.7146/akut.v5i2.131570 fatcat:5pisqwitifhbffuspew5gkj5ty