Current approach to photoprotection
Současný přístup k fotoprotekci

Viktor Palla
2019 Dermatologie pro praxi  
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP Olomouc Sluneční záření pronikající na zemský povrch má nesporný dopad na lidský organismus. V krátkodobém i dlouhodobém horizontu může vést k závažným změnám kůže, které způsobuje zejména UVA a UVB část ultrafialového záření. Nutná je proto důsledná a komplexní ochrana. V současnosti ji představují širokospektré sunscreeny, certifikované ochranné oděvy a kvalitní sluneční brýle. Nezbytné je i zodpovědné chování a přihlédnutí k aktuálním podmínkám
more » ... ktuálním podmínkám okolního prostředí. Důraz je kladen také na využití všech těchto možností již od dětského věku. Klíčová slova: fotoprotekce, ultrafialové záření, sunscreeny, SPF. Current approach to photoprotection Solar radiation reaching the earth's surface has an undeniable impact on the human body. In both the short and long term, it can lead to serious skin changes that are particularly caused by the UVA and UVB parts of the ultraviolet spectrum. Therefore, consistent and comprehensive protection is required. This currently involves wide-spectrum sunscreens, certified protective clothing, and good-quality sunglasses. In addition, it is necessary to behave responsibly and take into account the current conditions of the surrounding environment. It is also imperative to use all these means from childhood.
doi:10.36290/der.2019.010 fatcat:2nymbovj4zcibjdwsmsklvcism