Hibernation of the Kanzawa spider mite, Tetranychus kanzawai Kishida (Acarina: Tetranychidae) and its predators in grapevine glasshouses
ガラス室栽培ブドウにおけるカンザワハダニと天敵の越冬生態

Wataru ASHIHARA, Kouichi INOUE, Masahiro OSAKABE, Takashi HENMI
1987 Nihon oyo dobutsu konchu gakkaishi  
doi:10.1303/jjaez.31.23 fatcat:csx2q5xbg5dffoubucw573rcxi