Verwerking van goodwill op basis van Nederlandse verslaggevingsgrondslagen

J. B. Backhuijs, Kees Camfferman
2012 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Dit artikel behandelt de verwerking van overnames in de jaarrekeningen over 2011 van ondernemingen die Nederlandse verslaggevingsgrondslagen toepassen, en in het bijzonder de verwerking van de goodwill die bij deze overnames wordt betaald. Ondanks de internationale ontwikkelingen om goodwill niet meer rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen te brengen, blijkt deze verwerking nog steeds in aanzienlijke mate voor te komen. Voorts blijkt dat de toelichting die over een overname wordt
more » ... rname wordt gegeven, in veel gevallen verbetering behoeft.
doi:10.5117/mab.86.15126 fatcat:wusqk7ao7jcqtlm5mvugy5pv3a